Snurken is een groot probleem. De rochelende geluiden die de snurkende mens produceert, maken niet alleen maar zijn naasten in het bed, in de kamer en in het huis radeloos, maar zijn ook een signaal van ‘storingen’ in het lichaam. Mensen die gedurende een lange periode snurken, hebben een grote kans om serieuze gezondheidsklachten te ontwikkelen.

Een snurkend mens slaapt onrustig en daardoor kan hij niet goed uitslapen. Het snurken leidt vaak tot periodiek stoppen van het ademhalen, de zogenaamde slaap apneu. Dat kan zelfs fatale gevolgen hebben. Het is vastgesteld dat snurkende mensen, vaak al op jonge leeftijd, een te hoge bloeddruk en andere aandoeningen van bloedvaten verkrijgen.
Meer dan 30% van de volwassenen snurkt. Specialisten creëren diverse methoden om dit probleem te bestrijden. Soms wordt de aanpak zeer exotisch, zoals een Amerikaanse elektroshock armband of een ‘slim’ Zweeds bed met het hoofddeel dat omhoog gaat, zodra de mens begint te snurken. Er worden ook meer radicale methode toegepast zoals een operatieve ingreep met het doel om de vorm van het verhemelte te veranderen. Maar al deze verschillende middelen werken slechts als symptoombestrijding en bieden alleen maar een tijdelijke oplossing. “Dit gebeurt omdat de echte oorzaak van snurken en slaapapneu niet begrepen is”, zegt de Russische fysioloog en arts Konstantin Buteyko, die decennia lang de ademhaling van de mens heeft bestudeerd.

Waarom begint men te snurken?

Snurken kan opgelost worden
Dit is heel simpel. Wanneer de mens slaapt en vooral wanneer hij op de rug ligt, wordt zijn ademhaling dieper, vooral als zijn mond open gaat. Dit heet longhyperventilatie. De hyperventilatie (of met andere woorden diepe ademhaling tijdens het slapen) brengt zachte weefsels van het verhemelte in beweging en veroorzaakt vernauwing van de luchtwegen – als resultaat horen wij dan de verschrikkelijke geluiden. Te veel eten, roken, het nuttigen van alcohol, een muffe lucht in de slaapkamer maken de hyperventilatie nog sterker.
Er bestaan ook mensen die op de rug slapen en toch niet snurken. Dit betekent dat zij niet diep ademen en geen hyperventilatie hebben. Sommige mensen snuiven slechts, dit betekent dat hun mate van hyperventilatie nog niet zo erg is.

Hoe ontstaat slaapapneu?
Waarschijnlijk heeft iedereen waargenomen hoe de diep-ademende mens slaapt: de geluidsterkte van ademen neemt geleidelijk aan toe tot, na een zekere tijd de ademhaling van de slapende stopt. Dit oponthoud van de ademhaling kan tot een paar minuten duren, achteraf volgt een snik en de ademhaling begint opnieuw tot het volgende oponthoud van de ademhaling.
Zo’n periodieke stagnatie van de ademhaling tijdens het slapen heet slaapapneu. Dit verschijnsel ontstaat als gevolg van longhyperventilatie. Door de hyperventilatie daalt het kooldioxidepeil in de longen en in het bloed tot het levensgevaarlijk niveau. Om dit bovenmatig verlies van kooldioxide tegen te gaan, ontwikkelt het lichaam vernauwing van de luchtwegen of stopt het voor een tijd helemaal met ademen. De ademhaling begint weer wanneer de kooldioxide weer tot het voor het leven benodigde peil stijgt. Slaapapneu is een beschermende reactie die er op gericht is om het normale niveau van koolzuurgas en zuurstof in het lichaam te onderhouden.

Waarom kan slaapapneu tot de dood leiden?
Het einddoel van het gehele ademhalingssysteem is gericht op het verzorgen van het normale peil van zuurstof en koolzuurgas in de cellen en de weefsels. De toestand van de ademhaling wordt namelijk geregeld door de hoeveelheid van deze gassen in de longen en in het bloed. De zuurstofvoorziening van het lichaam is afhankelijk van het kooldioxidepeil in het lichaam. Als een tekort aan kooldioxide ontstaat, zal het lichaam als een zelfregelend systeem het verlies van kooldioxide tegengaan zelfs door het volkomen stoppen met ademen.
Tegelijkertijd ontstaan er in het lichaam additionele processen die hetzelfde doel hebben: het regelen van de hoeveelheid van deze gassen in de weefsels en in het bloed. Deze processen zijn de volgende: de krampachtige vernauwing van de centrale en daarna periferische bloedvaten. Als er vernauwing van de bloedvaten ontstaat, die de hartspier van bloed voorzien, krijgt de mens een angina pectoris aanval die tot een hartinfarct kan leiden. In het geval van vernauwing van bloedvaten in de hersenen, kan dit een herseninfarct veroorzaken.


De Buteyko-methode biedt de oplossing
De Buteyko-methode brengt de parameters van de ademhaling tot de norm. Daardoor worden snurken en slaapapneu genezen. De snurkende mens dient op zijn zij of op de buik te gaan liggen, de mond dicht te doen en de diepte van de ademhaling te verminderen. Als de hyperventilatie verdwijnt, verdwijnt ook de slaapapneu.