De Buteyko methode - Waarom wordt ze niet vergoed door de zorgverzekering?
EHBO tas zorgverzekering

De Russische professor Konstantin Pavlov Buteyko ontwikkelde eind jaren vijftig een geheel eigen methode om de symptomen van astma te bestrijden. De methode gaat uit van het verhogen van het CO2 gehalte in de longen. De gebruikte techniek bestaat uit een andere manier van ademhalen en is met een cursus van enkele weken te leren. Tot zijn eigen verbazing bleken de zo behandelde patiënten ook veel minder andere symptomen meer te hebben. De methode wordt wereldwijd momenteel naast de bestijding van astma zelf ook gebruikt ter bestrijding van paniekaanvallen, snurken en slaapproblemen. Zie voor een volgens mij redelijk onafhankelijke beschrijving het artikel op Wikipedia.

Tot zover oud nieuws. Eigenaardiger is, dat deze methode, die ook in Nederland bij een aantal
gespecialiseerde paramedici aan te leren is, niet erkend wordt. Niet alleen niet als primaire genezingsmethode, want dat is ze ook niet, dat blijven luchtwegverwijdende middelen zoals Ventolin© maar ook niet als genezingsondersteunende methode. En niet alleen niet als reguliere gezondheidszorg, maar ook niet als alternatieve. En dat komt er dus op neer dat de zogenaamde Buteyko-methode niet vergoed wordt. In Groot-Brittannië trouwens wel, net als in Australië. Ik heb me eens in deze discrepantie verdiept, en volgens mij is er het volgende aan de hand.

De methode is wetenschappelijk getest in Rusland zelf in de jaren zestig. Ondanks een positief resultaat worden dit soort resultaten in het Westen met een grote korrel zout genomen. Er werden in die tijd wel meer eigenaardige Koude Oorlog onderzoeken gedaan, en lang niet alles kon de westerse toets der kritiek doorstaan. Daarom zijn de tests jarenlang genegeerd, net zoals de methode zelf. Het kwam immers uit Rusland, dan kón het niet deugen. Na de Koude Oorlog duurde het enige tijd voor de methode ook in het westen bekendheid herkreeg. Er volde weliswaar een wetenschappelijk verantwoorde test in Australië en op beperktere schaal ook in Groot-Brittannië, maar volgens moderne medisch inzichten dient een medische test aan een aantal minimum te voldoen en daar voldeden deze tests nog steeds niet aan. De situatie nu is dat in enkele landen de methode erkend wordt als ondersteunende geneeswijze. Hij mag dus paramedisch aangeboden worden. De methode is geen alternatieve geneeswijze, hij werkt immers, ook volgens wetenschappelijk erkende methoden. Voor de erkende genezers is de methode daarentegen niet bewezen genoeg. Het lijkt er al met al op dat de methode een beetje tussen wal en schip valt: te groot voor servet en te klein voor tafellaken. Wat er nodig is is een wat grotere test. Maar wie zou dat dan moeten betalen? De grote farmaceutische bedrijven hebben er geen belang bij aangezien ze dan minder bronchiënverwijdende geneesmiddelen zouden kunnen verkopen. De paramedische genezers hebben er simpelweg het geld niet voor.

En ze maken het zichzelf ook niet zo gemakkelijk. Als je de betreffende websites afgaat, lees je vooral juichverhalen, en voor buitenstaanders komt het dan al snel over als een in zichzelf gekeerde club gelovigen die voor eigen parochie preken. Onafhankelijke stemmen zijn moeilijk te vinden.

Mijn conclusie is dat de methode meer steun verdient. Er zou op zijn minst een onafhankelijk
en wetenschappelijk relevant onderzoek gedaan naar moeten worden. Bijvoorbeeld door een Universiteit.

Zou de politiek dit niet moeten oppakken? Als meer mensen op een eenvoudige manier de effecten van astma kunnen beheersen zou dat een hoop geld besparen op de zorgkosten. Dat zou de gezondheidszorg weer een beetje goedkoper maken.

Voor de volledigheid wil ik hierbij wel opmerken dat ik zelf geen astma heb of zelfs maar enig belang bij de Buteyko-methode heb. Wel heeft mijn vriendin astma en naar eigen zeggen heel veel baat bij de methode. Daarom heb ik me er maar eens een dagje in verdiept. Ik hoop dat dit opgepikt wordt. Om te beginnen zou het maar eens op de eKudos voorpagina moeten staan.

Bron: eKudos