Wie is Buteyko

Docter Buteyko onderzoekt

„Beste bewoners van de Aarde, ik ben erg blij, want ik ben er zeker van dat mijn ontdekking het leven op de Aarde zal redden.”
K. Buteyko


Konstantin Pavlovich Buteyko is een bekende arts, fysioloog en filosoof van de geneeskunde. De auteur van meer dan 100 wetenschappelijke publicaties op het gebied van de geneeskunde.

Buteyko is op 27 januari 1923 geboren in Oekraine. In zijn schooljaren was hij, net als zijn vader, geïnteresseerd in machines, en daarom ging hij aan het Polytechnisch Instituut in Kiev studeren. Zijn studie werd echter onderbroken door de Tweede Wereldoorlog, toen Buteyko werd opgeroepen in het leger van de Sovjet Unie. Door zijn oorlogservaringen werd hij gemotiveerd om de "meest ingewikkelde machine van allemaal" te gaan bestuderen: het menselijk organisme.

In 1946 werd Buteyko student aan het Eerste Medische Instituut in Moskou (nu genaamd de Medische Academie van Moskou). Tijdens zijn studie had hij veel belangstelling voor de ademhaling. Hij merkte op dat de ademhaling van zieke mensen dieper en intensiever is dan die van gezonde mensen.

In 1952 toen hij net afgestudeerd was en begon als zelfstandig arts te werken, ontstond bij hem het idee dat longhyperventilatie de hoofdrol speelt in de ontwikkeling van een verstoring van de stofwisseling en de verstoring van de immuniteit. Om deze verstoringen te compenseren, ontwikkelt het lichaam beschermende reacties. De symptomen van de veel voorkomende chronische ziekten, zogenaamde "welvaartziekten", zijn in feite pogingen om het innerlijke milieu binnen de cellen van het lichaam onveranderlijk te onderhouden ondanks de veranderingen in hun omgevend milieu.

Sinds 1960 werkte Buteyko als hoofd van het Laboratorium van functionele diagnostiek in het Instituut van Experimentele Biologie en Geneeskunde te Akademgorodok in Novosibirsk, Siberië. Hij heeft vastgesteld dat een tekort aan kooldioxide (CO2) in de longblaasjes de aanzet vormt in het proces van krampachtige vernauwing van bloedvaten (hypertensie) en bronchiën (astma). Het inzicht in dit proces liet hem de behandelingsmethode ontwikkelen die als de Buteyko-methode bekend is geworden.

In 1968 vond de eerste officiële goedkeuringstest plaats van de Buteyko-methode bij de behandeling van bronchiale astma (bij 46 patiënten) in het Instituut van Longziekten te Leningrad. Een positief resultaat werd bij 95% van de patiënten geconstateerd.

In 1981 vond de tweede officiële goedkeuringstest plaats aan het Eerste Medische Instituut te Moskou, de Leerstoel van kinderziekten. Een positief effect was bij 96% van patiënten vastgesteld. Op basis van deze test zijn goedkeurende recensies verkregen van hoofdspecialisten op dit gebied (prof. N. Amosov, prof. M. Gooliy en prof. S. Severin).

Op 15.09.1983 heeft de “Goskomizobreteniy van de USSR” een octrooi № 1067640 gegeven op Buteyko’s behandelingsmethode. Op 30.04.1985 is de Order № 591 van het Ministerie van Volksgezondheid van de USSR uitgegeven over het invoeren van de Buteyko-methode bij behandeling van bronchiale astma.

In 1988 is de Buteyko kliniek te Moskou opgericht, waar de Buteyko-methode bij de behandeling van diverse aandoeningen wordt toegepast. Buteyko was tot 2003 directeur van deze kliniek.

In 1990 werd een officiële test van de Buteyko-methode gehouden bij de behandeling van slachtoffers van de ramp op de Kerncentrale in Chernobyl. De test vond plaats in het Wetenschappelijk Centrum van Stralingsgeneeskunde te Kiev. Bij 82% van de patiënten werd verbetering van hemodynamische criteria geconstateerd en de positieve dynamica bij de andere functionele systemen van het lichaam. De Buteyko-methode werd aanbevolen in de geneeskunde als een van de rehabilitatie methoden bij stralingsziekte.

Dr. K.P. Buteyko is de auteur van meer dan 100 wetenschappelijke werken op diverse gebieden van de medische wetenschap en techniek.

Buteyko discuseert

Buteyko was een eminent, maar controversieel figuur in de Russische geneeskunde. De wetenschappelijke elite respecteerde hem om zijn genialiteit en waarnemingsvermogen. Hij leverde vele belangrijke bijdragen aan de Russische Academie van Medische Wetenschappen en het Russische ruimtevaarts- en atletiek programma. Hij overleed op 2 mei 2003 en liet honderdduizenden dankbare patiënten achter. Door zijn onderwijs, training en begeleiding heeft hij ervoor gezorgd dat uiteindelijk miljoenen mensen een drastische verbetering in hun gezondheid en welzijn ervaren.

In de 90-er jaren werd de Buteyko-methode geïntroduceerd in Australië, Nieuw Zeeland en Groot-Brittannië, de landen met het hoogste percentage astmapatiënten ter wereld.

Wetenschappelijke testen van de Buteyko-methode bij bronchiale astma zijn o.a. verricht: in 2002 te Glasgow, Groot Brittannië en in 2003 in het Gisborne Hospital, Nieuw Zeeland. De onderzoeken demonstreren dat de behoefte aan bronchiënverwijdende medicijnen bij astmapatiënten dankzij de Buteyko-methode al binnen een week gemiddeld met 90% daalt.

Sinds het schooljaar 2007 - 2008 is de Buteyko-methode ingevoerd op de middelbare scholen van Glasgow (Schotland) als een algemeen studieprogramma ter preventie van diverse aandoeningen bij scholieren (bronchiale astma, allergie, frequente verkoudheden, verhoogde psychische opwinding).

“GINA (The Global Strategie for Asthma Managerment and Prevention) 2008” verleent toestemming aan gezondheidsspecialisten in Groot-Brittannië om de Buteyko-methode aan te bevelen, verklarend dat de methode “mag worden beschouwd als hulp om astmasymptomen te beheersen”. GINA rangschikt de klinische onderzoeken naar de Buteyko-methode met een “B” classificatie, dit betekent dat hoog deugdelijke ondersteunende klinische onderzoeken beschikbaar zijn. Geen enkele andere complementaire therapie heeft z’n degelijke bevestiging voor behandeling van astma.


Meer over het leven van Buteyko kunt u hier lezen.